Werkwijze

Koning te Rijk biedt begeleiding aan kinderen en jongeren en hun ouders in een veilige sfeer. De invulling van de begeleiding is altijd op maat en afgestemd op de leeftijd en situatie. Tijdens het intakegesprek met ouder en kind zullen we eerst de behoefte en jullie situatie in kaart brengen.

Tijdens de individuele sessies wordt gebruik gemaakt van diverse (creatieve) werkvormen en materialen om uiting te leren geven aan alle emoties die voorbij komen en aandacht nodig hebben. Als gecertificeerd Relax Kids coach kan ook gebruik gemaakt worden van onderdelen uit deze prachtige methode. Spelenderwijs leert uw kind dat emoties een functie hebben zodat ze herkent, geuit en erkent worden. Dit zal veelal in de praktijkruimte zijn, maar indien hier behoefte aan is, kunnen we ook samen de buitenlucht opzoeken. Ieder kind en iedere situatie is uniek, dus ook elk traject is uniek. Samen zullen we dit goed afstemmen en evalueren.

Indien u daar als ouder behoefte aan heeft, is er ook mogelijkheid voor het begeleiden van uw eigen proces in een of meerdere sessies. In de begeleiding leert u uw patronen herkennen en erkennen en komt er orde in chaos en is er ruimte voor het uiten van allerlei emoties. Samen gaan we op zoek naar balans, een nieuw perspectief en versterkt zelfbewustzijn wat ook kan leiden tot verschuivingen in de opvoeding.  Tijdens de begeleiding maak ik gebruik van diverse methoden zoals visualisaties, focussen en natuurlijk praten en luisteren met aandacht.