De kinderen scheiden mee

Het Zandkastelenprogramma@

Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee… Het is voor alle gezinsleden een periode van spanning, onrust en onzekerheid. Misschien zitten jullie midden in de scheiding, misschien is het al wat langer geleden. In deze onzekere periode kunnen kinderen een steuntje in de rug goed gebruiken.  Het is fijn als een kind iemand kan vinden met wie hij kan praten en kan delen wat hij vindt en voelt. De methode die hoort bij De kinderen scheiden mee heet Het Zandkastelenprogramma®. Hier hoeft een kind niet ‘mee te praten’ met vader of moeder, hoeft het kind zich niet onbegrepen te voelen door klasgenootjes, maar kunnen gedachten, gevoelens en ervaringen onderling worden gedeeld tussen kinderen in een soortgelijke situatie. Zo herkennen de kinderen zich in elkaars situaties en voelen ze de erkenning.
Het Zandkastelenprogramma@ is een preventief programma voor kinderen en jongeren van 6 tot 17 jaar van scheidende of gescheiden ouders. Gebleken is dat kinderen die in een later stadium van het scheidingsproces van hun ouders deelnemen aan het Zandkastelen-programma ook gebaat kunnen zijn bij het volgen van het programma.
Het Zandkastelenprogramma® kan ook individueel en door kinderen binnen een gezin gevolgd worden.

Als erkend zandkastelencoach begeleid ik dit programma zorgvuldig. Het is het enige landelijke programma wat kan worden ingezet aan het begin van de scheidingsperiode waardoor het een preventief effect heeft. Hierin onderscheidt het programma zich van andere programma’s. Het helpt kinderen op weg om door de scheidingsperiode heen te komen en helpt ouders om door de ogen van hun kind te kijken. Voor informatie neemt u een kijkje op de website www.dekinderenscheidenmee.nl

Voor wie?

Kinderen 6 t/m 12 jaar

Het programma wordt afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Zo zullen zij zich begrepen voelen door elkaar en elkaar kunnen helpen. Aan het einde van het programma zullen de kinderen beter begrijpen dat:

 • de scheiding niet hun schuld is;
 • hun ouders (ook al wonen ze ergens anders) gewoon hun ouders blijven;
 • ouders van kinderen blijven houden, ook na de scheiding;
 • ieder mens fouten maakt, dus ook ouders fouten kunnen maken;
 • de meeste ouders niet meer bij elkaar komen;
 • het oplucht om te praten over wat je vindt en voelt.

Jongeren 13 t/m 17 jaar

Pubers houden zich vaak bezig met andere thema’s rondom de scheiding van hun ouders. De workshop zal hier ook op inspelen zodat zij meer een idee krijgen over hun eigen rol binnen de situatie. De volgende thema’s komen aan bod:

 • zicht krijgen op hun eigen identiteit; wie ben ík;
 • keuzes maken voor hun toekomst; wat wil ik;
 • stemmingswisselingen;
 • beginnende verliefdheid, aangaan relaties;
 • afzetten tegen ouders;
 • persoonsontwikkeling;
 • vriendschappen.

Hoe ziet het programma er uit?

Voorafgaand aan het Zandkastelenprogramma wordt u als ouder goed geïnformeerd tijdens een ouderbijeenkomst (ca. 1,5 uur).  Hierbij wordt aandacht besteed aan de inhoud van het programma, wat de scheiding voor uw kind betekent en hoe u uw kind daarin zo goed mogelijk kunt begeleiden tijdens en na de scheidingsperiode. De aanwezigheid van beide ouders is van groot belang. Immers, u moet zich samen gaan vinden in een nieuwe situatie.  Een aantal dagen later start het programma voor de kinderen gedurende een dagdeel (ca. 3,5 uur)  en is speciaal afgestemd op hun leeftijdsgroep. Samen met 4 tot 8 leeftijdsgenoten gaan de kinderen onder mijn zorgvuldige begeleiding aan de slag. In de veilige besloten sfeer van de groep worden de kinderen uitgenodigd te delen over al wat hen bezig houdt rondom de scheiding.

Alle gevoelens en gedachten mogen er zijn. De herkenning in de groep zal hierbij steunend zijn. Dit doen we aan de hand van een werkboek en diverse (creatieve) werkvormen passend bij hun leeftijd. De workshop helpt kinderen beter begrijpen wat er aan de hand is door de scheiding. Tegen het einde van het programma bereiden de kinderen een korte presentatie voor de ouders voor.Het laatste half uur van de bijeenkomst schuiven beide ouders aan. De kinderen laten dan aan hun ouders zien waaraan ze gewerkt hebben. Dit geeft u als ouder inzicht welke onderwerpen leven bij de kinderen aangaande de scheiding. Dat wat de kinderen presenteren wordt altijd veralgemeniseerd, wat betekent dat  u als ouder niet persoonlijk wordt aangesproken. Aan het einde van de workshop gaan de kinderen een stuk opgeluchter en met genoeg handvatten naar huis.

Aanmelden/interesse Zandkastelenprogramma®